Hårmineralanalys

 

Varför analysera kroppens mineralstatus ?

Mineraler är grundämnen som kroppen behöver för att hålla sig frisk.
Mineraler är involverade i alla ämnen i kroppen och behövs bland annat för produktion av enzymer och hormoner.

Lägre näringsvärde i jorden, fler miljögifter och kemikalier gör att vi kan behöva mer av vitaminer och mineraler än det födan ger.
Långvarigt intag av mediciner förbrukar näringsämnen i kroppen.

Obalans i vitamin och mineralsammansättningen kan störa kroppen. Till exempel höga halter koppar i dricksvattnet sänker zinkvärdet.

Kvicksilver kan lagras i kroppen av många vaccineringar.

Vid håranalys förekommer 38 ämnen  Näringsmineraler - Tilläggsmineraler - Giftiga metaller, samt förhållandena mellan dessa.

Vid håranalys får du rådgivning och  förslag på recept att balansera kroppen.

I en vetenskaplig studie från 1980 fastslår EPA i USA (Environmental Protection Agency) att hår är en lämplig vävnad att använda för att mäta eventuell tungmetallsbelastning i kroppen.
 

Forskning visar att ohälsa och sjukdomar kan orsakas och försämras av obalanser i mineralstatus och eller förhöjda värden på giftiga metaller.      

En mineraltest ge besked om vad som eventuellt fattas i kroppen, t.ex. kan man se låga magnesiumvärden eller höga kopparhalter, sådant kan bero på vattnet vi har.

Själv har jag analyserat mitt eget vatten, det innehåller inte några höga gifter, som t.ex. aluminium, däremot är magnesiumet alldeles för lågt, med sådan vetskap så är det naturligt att ta ett kosttillskott innehållande magnesium.

Vissa orter innehåller bly, det kan t.ex. finnas en nedlagd blygruva, sådant visar sej på hårmineralanalysen. På människor syns det ofta kvicksilver i analysen, finns det inte, så är människan ofta amalgansanerad eller har få lagningar i tänderna. Finns kvicksilver på hund så beror det oftast på många vaccineringar. Aluminium på hund kan också härledas till vaccineringar, se www.kvicksilver.org/0008/vacciner.html., medan det på människor kan bero på överanvändning av läkemedel.

Arsenik är allvarligt att ha mycket av, detta gift kan bero på markförekomst, gammalt trä. På hund så kan anledningen vara ätande av så kallade oxhudsben, dessa ben är behandlade med kadmium och arsenik, garvas som annat läder. (För övrigt är det tveksamt om de består av oxhud, numera köps hundskinn från Kina för bearbetning till hundmat, vilket är godkänt av Jordbruksverket.

Egna brunnar kan innehålla arsenik, att analysera vattnet rekommenderas varmt. Såvitt jag känner till finns ingen metod att rena vatten från arsenik.

Den allra vanligaste anledningen till hårmineralanalys på hund tror jag beror på att många är oroliga för att kalk – fosforkvoten är den rätta under uppväxten. Den är ju mycket viktig. Det finns veterinärer som hävdar att den skulle bli felaktig vid egen tillagnig av hundmat. Kalk tillsättes i torrfoder, oftast den billiga varianten ”karbonat”, med några få % smältbarhet, det är dessutom viktigt med en tillräcklig mängd saltsyra för upptaget . Mjölksyrad kalk är kalk som behandlats med mjölksyra för högre smältbarhet. Huruvida  påstående att  fodergivan skulle bli felaktig vid egen tillagning beror på okunskap eller  ekonomiskt vinsttänkande hos veterinären vet jag ej. De har ju en icke försumbar inkomst genom att sälja torrfoder och sponsras med allehanda prylar av foderfabrikanter.

För att vara riktigt säker på att mitt sätt att utfodra hund så har jag analyserat mina egna hundars mineralstatus.

Snyggare staplar har jag aldrig sett, inte heller någon annan jag visat dem för.

Mer ingående fördjupning i Hårmineralanalys kan du få på Ana Fysens hemsida  www.anafysen.se/  där jag gått min utbildning eller Nutri Tech www.nutri-tech.nu/ vilka ombesörjer sändandet till USA, samt översättning  av analyserna.       

Lena