Gifter - Varning !

Gifter i hundmat

Xylitol, är ytterst farligt för hundar, förstör djurens lever.

Xylitol finns i hundgodis och vitaminer för hund.

Glucovett innehåller per 100g, 65g Xylitol, 20g MSM, 12g Glucosamin, 3g Kondroitin.

Häpnadsväckande att ett preparat som skall ge bra ledhälsa, mest innehåller en farlig sockerart som kan ge leverskador.

Polymin  innehåller också Xylitol, dock i blygsammare mängd 2,5%.

 

Import av tuggben från Kina

Enligt Kommissionens beslut av den 30 januari 2002 ( 2002/69/EG) ska medlemsstaterna förbjuda import av animaliska produkter som importerats från Kina för användning som livsmedel eller foder.

Jordbruket har fått skriftlig information från EU-kommissionen som säger att, trots att tuggben är att betrakta som foder, så har inte avsikten med beslutet varit att importrestriktionerna  ska gälla tuggben. Verket har därför inte för avsikt att stoppa sändningar av tuggben från Kina till Sverige om importen i övrigt utförs i enighet med gällande bestämmelser.

Konsekvensen av EU beslutet innebär att det är tillåtet att sälja hundkött som hundfoder.

Hos Kurants Hundtjänst har vi aldrig fört och kommer aldrig att föra något slag av tuggben.

Om konserveringsmedel.

Sedan 1994 då jag startade upp min firma med specialitet försäljning av produkter för egen tillagning till hund har jag studerat näring och näringsinnehåll och blivit mycket skeptisk till vad foder för hundar samt även mat till människor innehåller.

Det jag reagerar starkast mot är fetter.

De flesta av oss känner till att fetter av god kvalité  skall vara kallpressade och givetvis datummärkta, de omättade härsknar annars och blir väl mer eller mindre giftiga.

Smör och olivolja tål upphettning men vi människor såväl som hundar behöver fler fettsyror, då kan man undra hur det på vissa fodersäckar står innehåller omega 3 och omega 6, om dessa fodertillverkare ville hunden väl borde de hänga en liten flaska utanpå säcken med oljan i, så att hundägaren själv kunde pytsa i den.

Klåda – dermatit – allergi – leverskador - öron – ögonproblem – cancer ,tycks vara vanliga problem på hundar.

Beror på  dåligt immunförsvar - inavel, säger vissa veterinärer. Vid klåda har även hundägare fått kommentarer som att hunden har sysselsättningsproblem.

Farliga tillsatser enligt livsmedelsverket

En lista från livsmedelsverket om farliga bivärkningar av livsmedelstillsatser.

E 310 Propylgallat kan ge:

Astma
Cancer
Dermatit, hudsjukdomar
Eksem
Fortplantningssvårigheter
Leverskador
Svåra allergiska reaktioner

E 320 Butylhydroxianisol BHA kan ge:

Leverskador
Lung- mag- och äggstockscancer
Kronisk urticaria-  utslag som kliar och svider
Konjuktivit  - ögoninfektion
Huvudvärk
Hudblåsor
Hals och bröstsmärtor
Skapar patologiska förändringar i hjärna , ökar aggressionsmönstret
Fortplantningssvårigheter
Dermatit- hudsjukdomar
Cancer
Astma
Blodförändring

Dessa bivärkningar är klassade för människor.

Dessa tillsatser beskrivs i hundfoder som nyttiga antioxidanter. Nu finns ju ingen människa som äter dessa konserveringsmedel dagligen, tyvärr finns det hundar som enbart äter foder innehållande dessa ämnen.

Vill du läsa mera, se under livsmedelsverkets lista över farliga bivärkningar, t.ex en ganska otäck tillsats är E 621 

BHA och BHT används i hundfoder.
 

ETOXYQUIN  ett fettstabilitetsmedel används också i många tester klassat som  cancerogent.

Forskning från Japan : Etoxyquin framhäver den cancerframkallande processen i njurarna.

Etoxyquin ökar förekomsten av tumörer i magen högst väsentligt.

Etoxyquin förstärker utvecklingen av cancer i urinblåsan.

Etoxyquin ökar frekvensen av tumörer i tjocktarmen högst väsentligt.

Från USA som ursprungligen godkände Etoxyquin i djurfoder.

Ett år efter godkännandet, ökad förekomster av katarakter och inflammationer i tandkött, nedsatt immunförsvar, pälsavfall, uteblivna löpningar, sterilitet, och förtvinade testiklar, leverskador m.m.

Två vetenskapsmän i England har kommit till samma slutsatser, Förmodligen tävlar E-vitaminet och Etoxyquinet inom samma område i ämnesomsättningen (detta mycket förenklat uttryckt).

DIOXIN   

HORMOPÅVERKANDE ÄMNEN
En grupp olika organiska ämnen (konstgjorda och naturligt förekommande) som alla har gemensamt att de liknar kroppens egna signalsubstanser, hormonerna. Effekten av hormonpåverkande ämnen kan bli mycket allvarliga och svårförutsägbara.

KLORERADE ORGANISKA FÖRENINGAR:
Kolföreningar där ämnet klor ingår. De mest kända är DDT och PCB, men hit hör också hela gruppen dioxiner. Flera bekämpningsmedel är klorerade organiska föreningar. De är fettlösliga och lagras i fettvävnaderna hos djur och människor. Många är mycket svårnedbrytbara och anrikas därför lätt i naturens näringskedjor.