För 50 år sedan, den 25 jan 1964 föddes RAY
stamfadern till Kennel Kurant !!!

Liten nostalgitripp ;-)

Att börja sin uppfödning med en hund som har allt man kan önska mentalt är kanske inte helt lätt. Många vill förbättra hela tiden, själv tycker jag det har varit tillräckligt svårt att bibehålla de goda egenskaperna, generation efter generation, att aldrig ursäkta mentala svagheter, utan bara låta de kompletta gå vidare i avel.
Många brukskennlar har Ray-blod i sina avkommor, för att nämna några Polarmarkens, Silverpilens, Kickwas, Wilses kennel, R
apports, Hassemans och Marhöjs.

Mina nuvarande hundar, Maffia, Nemo och Razzia för Ray-blod i 10-onde och 11-led.
Lena

Här kan du se några hundar som har satt avtryck i aveln förande Ray i sina anor.

Kurants Walhall Kurants Zeus Kurants Ärrol
Kurants Öb Kurants Öjje Polarmarkens Imir