Svenska Brukshundsklubbs
Korningsdiplom för Korad
Kurants Nemo

Svenska Brukshundsklubbs Korningsdiplom för Kennel Kurants  Avelstikar

 

Korad Navardalens Rita      1979 5 individer
S LCH Belinda   1987 5 individer
Korad Kurants Qwicky      1987 5 individer
Korad BCH Kurants Smaragd     1990 5 individer
Korad BCH Kurants Varga   1992 5 individer
Korad BCH Kurants Ållie   1995 5 individer
Korad BCH Kurants Belinda 2007 5 individer
Korad BCH Kurants Jade  2009 5 individer
     

 

Svenska Brukshundsklubbs Korningsdiplom för Kennel Kurant

 

Utfärdat        6 juni 1979 10 individer
Utfärdat   1 april 1983 10 individer
Utfärdat 11 juli  1986 10 individer
Utfärdat 29 sept 1988 10 individer
Utfärdat 15 dec  1992 10 individer
Utfärdat   8 jan  1997 10 individer
Utfärdat      okt  2001 10 individer
Utfärdat     april 2008 10 individer
Utfärdat      mars 2010 10 individer
       
       


 

Svenska Kennelklubbens Bruksuppfödarpris för Kennel Kurant

 

Utfärdat        3 mars 1976   7 individer
Utfärdat     

19 jan

1981   6 individer
Utfärdat     

18 dec

1985   5 individer
Utfärdat     

  1 dec

1986   5 individer
Utfärdat     

17 okt

1989 10 individer
Utfärdat     

14 dec

1994   9 individer
Utfärdat     

21 mars

1996   7 individer
Utfärdat     

  2 augusti

2001   7 individer
Utfärdat     

3 mars

2010   8 individer
       


 

Svenska Kennelklubbens Bruksavelpris för Kennel Kurant

 

S LCH Belinda   14 feb 1986
Korad BCH Kurants Smaragd     14 dec 1992
Korad BCH Kurants Varga   14 dec 1994
     
     


 

Ett litet kollage av många olika utmärkelser  som Kennel Kurant fått genom åren

 


 


 


 

CACIT Skydd RAY

CACIT,s framsida

CACIT Spår Kurants Smaragd