På begäran
Kurantare "in Action"!

IPO BCH Kurants Keiko - modprov

IPO2 Kurants Nokia - modprov
figurant Daniel PerssonKurants Perseus - i träning

IPO BCH Kurants Keiko - framåtsändande

IPO BCH Kurants Keiko - apportering

Kurants Maffia - angrepp i svensk skyddsärm

Kurants Kazan - dyker i böljan blå

Kurants Nemo - tränar IPOKurants Nitro - ramlar av stegen

IPO2 Kurants Nokia - belastas efter fasttagandet
figurant Micke Larsson

Tre kurantare leker Nikita, Maffia och Nemo

Kurants Juvel "Jullan" 10 år

Kurants Papaya har gjort debut i elitklass rapport,
Cert och vinst