M2-kullen
födda 10/12 2003
2 hanar och 3 tik

e. Korad Ikegårdens Sigge S47912/97
u. Korad 
Kurants Grållan 46485/98

 
Milton 12181/2004 
hd.A-B  - ad ua
Genomfört Muh
Utställning: 
Bruks:
Lydnad: lydnadsklass 1 
uppflyttad till lkl spår
 
Valp, ljus och luddig blir som
vuxen mörkgrå och vacker !

 

Mirrow 12182/2004 
hd.A  - ad ua
Genomfört Muh
Utställning: 
Bruks: 

Gk korningens mentaldel
 

Valp, ljus och luddig blir som
vuxen mörkt rödgrå och vacker !

 

Maffia 12183/2004
hd.A-B  - ad ua
Genomfört Muh
Korad med exteriör 2:a Ökl
Utställning: 
Bruks:Gk Ekl spår
Gk Ekl skydd
Gk polisens L-test
 
Valp, ljus och luddig blir som
vuxen mörkgrå och vacker !

 

Micki CaMorra 12184/2004
hd.C-D  - ad ua
Genomfört Muh
Gk korningens mentaldel
Utställning: 
Bruks: 

 

 

 

Mitra 12185/2004 
hd.B-C - ad ua 
Genomfört Muh
Gk korningens mentaldel
Utställning: 
Bruks: Gk Ekl. spår
Gk Hkl skydd

 

 

 

Tillbaks till  kullar A-Ö !

Fortsätt till nästa kull !