J1-kullen
födda 28/1 1976
2 hanar och 3 tikar

e. INT.UCH-SUCH-FIN UCH-S BCH 
Escans Heiko S59785/72
u. Kurants Heffie S34938/73

 

Janus 23127/76  hd. u.a
Utställning:1 ökl
Bruks: Akl spår
gk. mentaldel +2 korning 
L-test +2

 

 

Justus 23128/76  hd. u.a 
Utställning: 1 ökl
Bruks: Hkl spår
Korad +1

 

 

Jana 23129/76  hd. 1 
Utställning: 1 ökl CK
Bruks:
Korad +1

 

 

Jetta 23130/76  hd. u.a 
Utställning: 
Bruks:

 

Josephine 23131/76  hd.1
Utställning: 
Bruks:

 

Tillbaks till  kullar A-Ö !

Fortsätt till nästa kull !