H2-kullen
födda 20/10 1999
6 hanar och 0 tikar

e. Korad Ikegårdens Sigge S47912/97
u. Korad  Kurants Fixie S17534/97

 

Happy 54158/99 
hd.B - ad u.a
Utställning: ext. 1
Bruks: Gk. Hkl sph
Muh

L-test +2,
  Korad +2

Tjänstehundscert  Bevakning

 

Harley 54159/99 
hd.A - ad u.a
Utställning: 
Bruks: Akl sph
Muh
L-test +3

Tjänstehund hos polisen

 

 

Hassan 54160/99 
hd. D - ad u.a
Utställning: 
Bruks: Akl sph
Muh

Korningens mentaldel
Tjänstecert

 

 

Hermes 54161/99 
hd. A - ad u.a
Utställning: Extriör 2:a
Bruks:
Muh
Korad +1

Tjänstecert

 

 

Herodes 54163/99 
hd. B - ad u.a
Utställning: 
Bruks: 
L-testad

 

Hilo 54164/99 
hd. B - ad u.a
Utställning: 
Bruks: Gk. Ekl. sph 
Muh
L-test +2
Korad +2

 

 

Tillbaks till  kullar A-Ö !

Fortsätt till nästa kull !